Annonser

Rastplats Söder

Stillhetens mässa tisdagar 4/9 – 18/12 2018, kl.18-18.45

VARJE TISDAG i kyrksalen, Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31, 1 tr. upp huvudingången. 
Fika efter mässan
Samtalsgrupper 19.30-20.30. Anmälan i början på terminen.


 

13 november kl 19.00

Samtal om Gud.

Peter Örn möter Mette Ramel i ett samtal.


 

20 november kl 19.00

Lisbeth Gustafsson, journalist & författare

Tema: Mänsklig hållbarhet i förändringstider